Varukorg

Personuppgiftspolicy

Personuppgiftspolicy:

Trolleys.se värnar om din personliga integritet och strävar efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Troleys.se följer alla vid var tid gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd. Denna policy hjälper dig bl.a. att förstå vilken slags information Trolleys.se samlar in och hur denna används. Genom att godkänna policyn på Webbplatsen i samband med köp eller lämnande av uppgifter så samtycker du till behandling av dina personuppgifter i enlighet med nedan.

Trolleys.se, Nordic Trade Tower AB, 556747-6766, Solna Strandväg 7, 171 54 Solna, Sverige, info@trolleys.se, 08-512 560 20, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

Kontoinformation:

Du behöver inte registrera ett konto hos oss för att handla, om du inte vill. Det enda vi behöver från dig vid beställning är din adress samt kontaktuppgifter. Genom att skapa ett konto kan du handla snabbare, se din orderstatus och få tillgång till din orderhistorik. Du kan också välja att handla som gäst utan att registrera dig.

1. Vilka personuppgifter behandlar vi?

Vi kommer att behandla de personuppgifter som du lämnar eller har lämnat till oss eller som vi samlat in på Webbplatsen genom cookies i syfte att administrera dina köp och fullfölja våra åtaganden gentemot dig som kund såsom leverans av varor och kommunicerande av orderstatus. De personuppgifter som Trolleys.se behandlar är ditt namn, adress, e-postadress, telefonnummer, språk-, köp-, betal- och köphistorik, IP-adress, webbläsare, Operativsystem, besökarstatistik samt personnummer för dig som har enskild näringsverksamhet. (Org.nr för företag som inte är enskild näringsidkare som tex AB, HB m.m.) För privatpersoner sparar vi inte personnummer. Vid val av faktura/delbetalning som betalmetod från Billmate i kassan så hanteras ditt personnummer av Billmate.

Uppgifterna kan användas för identifikation, direktmarknadsföring, kundundersökningar, nyhetsbrev samt för statistikändamål. Uppgifterna kan även användas för utskick per post, sms och e-post samt för marknadsföring och information via telefon, om du inte invänt mot detta. Du kan när som helst avbryta marknadsföring till dig som kund på något av följande sätt:

- Avregistrera dig från fortsatta utskick direkt i exempelvis ett nyhetsbrev eller SMS
- Kontakta vår kundservice via e-post på info@trolleys.se

2. Hur använder vi dina personuppgifter?

Uppgifterna används framförallt för att kunna hantera din order och leverera dina paket men kan vidare komma att användas för att analysera köpvanor i syfte att förse dig med relevant information och marknadsföring samt för att förbättra Webbplatsen, betalningslösningar och betalningsprocesser. Personuppgifter som insamlas av webbplatsen kan lagras och bearbetas inom EU eller något annat land där vi har vår verksamhet.

Trolleys.se använder även Googles tjänster. Du kan se mer om Googles insamling, delning och användning av data här.

3. Hur skyddar vi dina personuppgifter?

För att hålla de personuppgifter vi behandlar i säkert förvar har vi vidtagit flera säkerhetsåtgärder: Vi har implementerat säkerhetsrutiner och tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter såsom certifieringsteknik för webbläsare. Vidare har vi vederbörliga brandväggar och antivirusprogram för att skydda och förhindra obehörig tillgång till nätverket.
Trolleys.se använder sig även bl.a. av SSL (Secure Socket Layer) som är ett protokoll för säker överföring av data via Internet (eller andra nätverk). Du som kund behöver kontrollera att SSL inte är avstängt i inställningarna för webbläsaren.

4. Hur länge sparas mina personuppgifter?

Om du samtyckt till ett köp och att bli kund hos Trolleys.se sparas dina uppgifter tills vidare eller tills dess att du själv efterfrågar att avsluta kontot. Du kan när som helst avregistrera dig som kund. Dina uppgifter sparas också så länge det är nödvändigt utifrån krav i lag eller för att fullgöra Trolleys.se:s eller Trolleys.se:s Samarbetspartners åtaganden gentemot dig, t.ex. för att uppfylla leverans- eller garantiåtaganden. Om du väljer att avsluta ditt konto så kan det ta upp till ca 30 dagar innan det fullt ut träder i kraft. Dina uppgifter sparas oavsett aldrig längre än vad som är tillåtet enligt gällande personuppgiftslagstiftning.

5. Tillgång till, uppdatering och korrigering av dina personuppgifter

Du har, enligt gällande personuppgiftslagstiftning, rätt att få besked om vilka personuppgifter som behandlas om dig, oavsett hur dessa samlats in. Om du vill ha sådan information ska du själv vars uppgift du söker information om, kontakta oss och lämna in en skriftlig begäran till oss. Begäran kan skickas in underskriven av dig per post eller mail till den adress som anges på Webbplatsen. Vi kommer att behöva identifiera dig som begär ut uppgifterna.

Trolleys.se vill säkerställa att dina personuppgifter är korrekta och uppdaterade. Om någon av de uppgifter du lämnat till Trolleys.se förändras, t.ex. om du ändrar din e-postadress, namn eller betalningsuppgifter eller om du vill säga upp ditt användarkonto, vänligen lämna korrekta uppgifter till Trolleys.se genom att skicka ett e-postmeddelande till: info@trolleys.se. Du har rätt att när som helst begära att personuppgifterna rättas, blockeras eller raderas.

Vi har också ett GDPR-verktyg som gör det möjligt för dig att ta del av din information och hantera den därefter. Denna verktyg finns på konto-sidan när du är inloggad eller i foten på sidan.
Dina personuppgifter behandlas inte för ändamål som rör direkt marknadsföring om du motsätter dig sådan behandling.

6. Länkar

Webbplatsen kan innehålla länkar till andra webbplatser. Denna Personuppgiftspolicy gäller enbart Webbplatsen. När du länkas till annan webbplats bör du läsa den Personuppgiftspolicy som gäller för den sidan. Notera att Trolleys.se inte tar ansvar för andra webbplatsers behandling av dina personuppgifter.

7. Ändringar i Personuppgiftspolicy

Trolleys.se förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna Personuppgiftspolicy när som helst i tiden i den utsträckning ändringarna är nödvändiga för att åtgärda störningar eller för att uppfylla nya legala eller tekniska krav. Alla ändringar av denna Personuppgiftspolicy kommer att publiceras på Webbplatsen.

8. Cookies

Vår webbplats Trolleys.se använder så kallade cookies. En cookie, eller kaka på svenska, är en liten textfil som webbplatsen du besöker begär att spara på din dator. Cookies används på många webbplatser för att ge dig som besökare tillgång till olika funktioner. Cookies gör det även möjligt att ge dig riktade erbjudanden på andra webbplatser.

Fördelarna med cookies:

Likt andra webbplatser som säljer varor använder Trolleys.se kakor för att göra det smidigt för dig som användare att handla. Med hjälp av kakor kan webbplatsen då hålla reda på vilka varor du har lagt i din varukorg. Kakor används till exempel också vid funktioner som talar om vad som är nytt sedan du besökte oss senast. Vi använder några cookies som lagras under en tid och som sparar dina gjorda inställningar. I de cookies vi använder sparas inga personliga uppgifter om dig. Registrerar du dig som kund lagrar vi givetvis dina uppgifter med hög säkerhet i vår krypterade kunddatabas, skyddad från insyn.

Kan jag undvika cookies?

Om du inte vill tillåta cookies kan webbläsaren ställas in så att du automatiskt nekar cookies eller automatiskt informeras om att en webbsida innehåller cookies. Du kan även välja att tillåta cookies från vissa webbplatser som du besöker men fortfarande neka cookies från andra. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information.
Varukorgen och kassan fungerar inte vid nekande av cookies.

Vår webbplats fungerar delvis även om du nekar cookies. Du kan fortfarande se alla produkter och läsa all information. Men om du väljer att inte tillåta cookies från vår webbplats kommer du inte att kunna lägga någon vara i kundvagnen eller göra en beställning. Du kan läsa mer om cookies på Post- och Telestyrelsens webbplats.